W dniach 4- 19 września 2010 odbył się X Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka "Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu". W podziękowaniu za finansowe wspieranie działalności statutowej Sinfonii Varsovia Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych został uhonorowany specjalną statuetką.

Wróć