W 12 edycji IP Value 2014 opublikowanej przez IAM (Intellectual Asset Management) podobnie jak w latach ubiegłych, ukazał się artykuł Dr Wojciecha Marciniaka, rzecznika patentowego zatrudnionego w naszej Kancelarii na temat dozwolonego korzystania z wynalazku w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu - tzw.wyjątek Bolara.

Zachęcamy do lektury

Wróć