adres:ul. Bluszczańska 73, 00-712 Warszawa

telefon: +48 22 44 74 600
fax: +48 22 44 74 666
fax: +48 22 44 74 646
e-mail: ip@polservice.com.pl


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: PLN 3.630.000,00

konto: Bank Ochrony Środowiska S.A., III Oddział w Warszawie
numer rachunku PLN: 91 1540 1287 2001 6870 1024 0001

NIP: 521-33-58-857
REGON:   14 023 48 21
KRS:0000240736