O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej są zastrzeżone. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniego zezwolenia jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością prawną.

Wszelkie znaki towarowe i nazwy występujące na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli.

POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności, aby wszelkie informacje zamieszczane na stronie internetowej były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Informacje te nie mogą być jednak w żadnym wypadku traktowane jako porady prawne. POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na jej stronie internetowej.