W naszej Kancelarii została opracowana i wdrożona Polityka ochrony danych osobowych, mająca na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych.

Najważniejsze wymogi

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Strategia Bezpieczeństwa Informacji
Cele Bezpieczeństwa Informacji

Klauzule informacyjne

Administrator Danych przygotował także klauzulę informacyjną, by wypełnić obowiązek określony w art. 13 RODO.

Prosimy o zapoznanie się z tekstem klauzuli.