W związku z ciągłym rozwojem Kancelarii, doskonaleniem działań w zakresie zapewnienia naszym Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zgodności z obowiązującym prawem oraz współpracy, utrzymujemy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz bezpieczeństwa danych osobowych.

Strategia bezpieczeństwa

W ramach realizowanej strategii bezpieczeństwa utrzymujemy zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka i zgodne z wymogami unijnego i międzynarodowego prawa ochrony danych osobowych. Zapewniamy bezpieczeństwo informacji własnych, dostarczanych naszym Klientom, jak i powierzonych nam przez Klientów poprzez:

 • zapewnianie integralności i poufności przetwarzanych danych,
 • przydzielanie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,
 • podnoszenie świadomości pracowników, współpracowników, kontrahentów i klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych,
 • korzystanie wyłącznie z bezpiecznych technologii informatycznych,
 • zagwarantowanie dostępności informacji oraz zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług klientom poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością działania,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz zapisami umownymi,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego o normę PN-EN ISO/IEC 27001. 
Cele Bezpieczeństwa Informacji

Realizowane cele

Kolejne cele, które będziemy systematycznie realizować, obejmują:

 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i świadomości personelu,
 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Kancelarii poprzez systematyczny monitoring wprowadzonych zabezpieczeń oraz monitorowanie zdarzeń niepożądanych,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawa i umownymi,
 • stały monitoring czynników mających wpływ na bezpieczeństwo informacji.

Wsparcie we wdrożeniu systemu bezpieczeństwa informacji

Zarząd Kancelarii zapewnia pełne wsparcie we wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa informacji. W celu ciągłego doskonalenia systemu, regularnie przeprowadzane są przeglądy zarządzania oraz audyty wewnętrzne.

Cały personel organizacji zna i rozumie swoją rolę oraz wymogi systemu, z którymi zostali zapoznani. Regularnie prowadzone są szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, podnoszące kwalifikacje w obszarze bezpieczeństwa.

ISO - Bezpieczeństwo Informacji