Nasz zespół

Zatrudniamy obecnie blisko 50 specjalistów z wykształceniem technicznym, prawniczym oraz ekonomicznym. Jesteśmy jedną z największych kancelarii patentowych działających na polskim rynku.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, polskimi sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi oraz organami ścigania i organami administracji celnej, jak również przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante.

W każdej sprawie staramy się znaleźć najbardziej skuteczne rozwiązanie. Indywidualne i twórcze podejście do powierzanych nam spraw, poparte głęboką wiedzą prawniczą i techniczną, pozwoliło nam zdobyć i utrzymać zaufanie klientów.

Świadczymy wysokiej jakości usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, między innymi w zakresie:

  1. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
  2. znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych
  3. domen internetowych
  4. nowych odmian roślin
  5. topografii układów scalonych
  6. praw autorskich
  7. zwalczania nieuczciwej konkurencji
  8. licencji i transferu praw wyłącznych
  9. sporów sądowych i pozasądowych
  10. zwalczania piractwa

Szerokie kontakty zagraniczne

Należymy do kancelarii posiadających jedną z najlepiej rozwiniętych sieci stałych kontaktów międzynarodowych. Od wielu lat współpracujemy z renomowanymi kancelariami patentowymi i prawnymi we wszystkich krajach europejskich, w Rosji, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Ameryce Południowej i Środkowej, Afryce, Azji i Australii. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę prawną interesów naszych klientów w każdym kraju świata.

Szeroka współpraca zawodowa z naszymi zagranicznymi kolegami, trwająca już 50 lat, sprawia, że jesteśmy rozpoznawalni za granicą jako wysoce profesjonalna, wiarygodna kancelaria, dająca naszym kontrahentom poczucie bezpieczeństwa.

Aktywność naszej kancelarii na rynku międzynarodowym obejmuje również członkostwo w licznych organizacjach międzynarodowych, które zrzeszają firmy i osoby zajmujące się sprawami ochrony własności intelektualnej: AIPPI, INTA, ECTA, LES, UNION, MARQUES, EPI, FICPI.

Nasi specjaliści nie tylko uczestniczą w licznych spotkaniach i szkoleniach prowadzonych przez te organizacje w kraju i za granicą, ale biorą także aktywny udział w pracach ich organów. Efektem tego zaangażowania jest wybór wielu naszych specjalistów do władz tych organizacji.