Zespół zajmuje się wnoszeniem opłat okresowych za ochronę udzielonych patentów i wzorów w kraju i za granicą, tłumaczeniem dokumentacji patentowej oraz informacją ogólną w zakresie ochrony własności przemysłowej.

Agnieszka Pabijan-Zawadzka

Rzecznik patentowy (od 1997 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się udzielaniem ogólnych informacji dotyczących prawnych i finansowych aspektów zgłaszania wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych oraz rejestracją wszelkich zmian w Rejestrach Urzędu Patentowego RP jak również monitorowaniem i wnoszeniem opłat okresowych za ochronę. 

Więcej...

Małgorzata Mrówka

Zajmuje się korespondencją ogólną z klientami zagranicznymi związaną z ochroną patentów i wzorów oraz rejestracją wszelkich zmian w rejestrach Urzędu Patentowego RP.

Do jej obowiązków należy także wnoszenie opłat okresowych oraz windykacja przeterminowanych należności.

Więcej...

Karolina Giellard

Zajmuje się prowadzeniem korespondencji z klientami zagranicznymi, rejestrowaniem zmian w Urzędzie Patentowym RP, tłumaczeniem dokumentacji składanej do Urzędu Patentowego RP oraz dozorowaniem terminów urzędowych.

Więcej...

Agata Piekut

Zajmuje się dozorowaniem terminów i wnoszeniem opłat okresowych oraz nadzorowaniem prawidłowego obiegu dokumentacji w zespole dozorowania.

Do jej obowiązków należy również prowadzenie korespondencji z klientami krajowymi i zagranicznymi w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

 

Więcej...