Agnieszka Pabijan-Zawadzka

Rzecznik patentowy (od 1997 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się udzielaniem ogólnych informacji dotyczących prawnych i finansowych aspektów zgłaszania wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych oraz rejestracją wszelkich zmian w Rejestrach Urzędu Patentowego RP jak również monitorowaniem i wnoszeniem opłat okresowych za ochronę. 


Absolwentka SGH Wydziału Handlu Zagranicznego. Zatrudniona w POLSERVICE od 1987 r.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI)

Wróć