Zespół zajmuje się ochroną wynalazków i wzorów użytkowych z zakresu mechaniki, mechatroniki, inżynierii lądowej, materiałowej, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i budownictwa.

Maria Łozińska

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w trakcie uzyskiwania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego.

Specjalizuje się w ochronie rozwiązań z zakresu mechaniki, inżynierii biomedycznej i automatyki – bierze udział w dokonywaniu zgłoszeń patentowych (EP oraz PCT) oraz prowadzi postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP.

Więcej...

Ewa Balińska

Rzecznik patentowy (od 1985 r.) europejski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w zakresie postępowań o udzielenie patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz rejestracji wzorów przemysłowych w kraju i za granicą. W szczególności jako profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Biurem Międzynarodowym WIPO zajmuje się sprawami uzyskania patentów w dziedzinie konstrukcji urządzeń mechanicznych oraz aparatury procesowej, techniki inżynierskiej i procesów technologicznych.

Więcej...

Teresa Kuczyńska

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się sprawami związanymi z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki  oraz prawa ochronnego na wzory użytkowe w dziedzinie mechaniki i mechatroniki, zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, jak i zagranicznymi urzędami patentowymi.

Specjalizuje się konstrukcji urządzeń mechanicznych oraz aparatury procesowej, techniki inżynierskiej i procesów technologicznych.

Więcej...

Emil Marton

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem patentów na wynalazki  z dziedziny mechatroniki, mechaniki,  elektroniki, optyki i inżynierii biomedycznej, a także w sprawach związanych z rejestracją i utrzymaniem ochrony wzorów wspólnotowych.

Więcej...

Alicja Rogozińska

Rzecznik patentowy (od 1999 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe w zakresie  konstrukcji mechanicznych i technologii oraz rejestracją wzorów przemysłowych w kraju oraz za granicą.

Więcej...

Maciej Młodkowski

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem patentów na wynalazki z dziedziny mechatroniki, mechaniki precyzyjnej i inżynierii biomedycznej.

 

 

Więcej...

Bogdan Rogoziński

Rzeczoznawca z dziedziny mechaniki.

Dokonuje analizy przedstawionych do opracowania i zgłoszenia rozwiązań technicznych z zakresu mechaniki i dziedzin pokrewnych

Opracowuje we współpracy z rzecznikami patentowymi dokumentację zgłoszeń krajowych i zagranicznych.

 

Więcej...

Teresa Szlagowska-Kiszko

Rzecznik patentowy (od 1994 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej o specjalności technologia nieorganiczna - technologia i analiza materiałów półprzewodnikowych.

Więcej...