Alicja Rogozińska

Rzecznik patentowy (od 1999 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe w zakresie  konstrukcji mechanicznych i technologii oraz rejestracją wzorów przemysłowych w kraju oraz za granicą.

Magister inżynier technolog materiałów, absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowe Studium Prawa w Wyższej Europejskiej Szkole Prawa i Administracji; od 1983 r. wpisana do Rejestru Tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej (język niemiecki).
Członek Komisji Dyscyplinarnej epi, członek Zarządu LES Poland pełniący obecnie funkcję skarbnika w tej organizacji.

Wróć