Anna Hołyst

Rzecznik patentowy od 1999 r., europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach z dziedziny mechaniki, wzorach użytkowych i przemysłowych.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1987-1991 była zatrudniona jako inżynier budowy w przedsiębiorstwach budowlanych, w latach 1992-1995 jako starszy specjalista w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Zatrudniona w POLSERVICE od 1995 r.

 

Wróć