Bogdan Rogoziński

Rzeczoznawca z dziedziny mechaniki.

Dokonuje analizy przedstawionych do opracowania i zgłoszenia rozwiązań technicznych z zakresu mechaniki i dziedzin pokrewnych.

Opracowuje we współpracy z rzecznikami patentowymi dokumentację zgłoszeń krajowych i zagranicznych.

Magister inżynier o specjalności Organizacja Systemów Produkcyjnych, absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1988-2015 zatrudniony na  stanowiskach związanych głównie z rozwojem i strategią w przedsiębiorstwach lotniczych PLL LOT, Petrolot i EuroLOT.

W POLSERVICE od 2017 r.

Wróć