Elżbieta Kowal

Rzecznik patentowy (od 1997 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w uzyskiwaniu patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz rejestracją wzorów przemysłowych w kraju i za granicą dla klientów zagranicznych i krajowych. W szczególności zajmuje się wynalazkami i wzorami użytkowymi dotyczącymi budownictwa ogólnego, inżynierii drogowej, mechaniki gruntów, mechaniki ogólnej, maszyn roboczych i pojazdów. Prowadzi również poszukiwania i badania patentowe.

Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przed sądami administracyjnymi i powszechnymi w sprawach o naruszenia praw wyłącznych. Na bieżąco dokształca się zarówno w swojej specjalizacji jak i w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Absolwentka Wydziału Budownictwa Ogólnego Politechniki Warszawskiej - specjalizacja budowa dróg, mostów i lotnisk. W latach 1979-1992 pracowała w Biurze Projektów, gdzie aktywnie uczestniczyła w pracach komórki badawczo-wynalazczej.

W POLSERVICE od 1992 r.

Od wielu lat aktywnie uczestniczy w działalności samorządu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

  

Wróć