Ewa Balińska

Rzecznik patentowy (od 1985r.) europejski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w zakresie postępowań o udzielenie patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz rejestracji wzorów przemysłowych w kraju i za granicą. W szczególności jako profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Biurem Międzynarodowym WIPO zajmuje się sprawami uzyskania patentów w dziedzinie konstrukcji urządzeń mechanicznych oraz aparatury procesowej, techniki inżynierskiej i procesów technologicznych.

Mgr inż. mechanik, absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatronika), specjalność inżynieria biomedyczna. Doświadczenie zawodowe w jednostkach badawczych aparatury i technologii przemysłu mleczarskiego i spożywczego oraz gospodarki komunalnej.

W POLSERVICE od 1998 r.

 

Wróć