Maciej Młodkowski

Rzecznik Patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem patentów na wynalazki z dziedziny mechatroniki, mechaniki precyzyjnej i inżynierii biomedycznej.

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją mikromechanika. W 2006 roku odbył półroczny staż w firmie Siemens Sp. z o.o. w dziale Medical Solutions jako inżynier serwisu.

Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

W POLSERVICE od 2007 r.

Wróć