Maria Łozińska

Rzecznik Patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),w trakcie uzyskiwania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego.

Specjalizuje się w ochronie rozwiązań z zakresu mechaniki, inżynierii biomedycznej i automatyki – bierze udział w dokonywaniu zgłoszeń patentowych (EP oraz PCT) oraz prowadzi postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki, Kierunek Automatyka i Robotyka ze specjalnością Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.

Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Prawa Własności Przemysłowej

Doświadczenie naukowe oraz praktyczne zdobywała m.in. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej, na Uniwersytecie Twente w Holandii, gdzie brała udział w pracach projektowych nad aparaturą do magnetokardiografii serca płodu.  Pracowała również jako inżynier kliniczny w klinice chirurgii oka.

Odbyła praktyki w Europejskim Urzędzie Patentowym „PRAKTIKA INTERN 2” w Monachium.

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP).

Członek Stowarzyszenia Ochrony Przemysłowej (AIPPI).

W POLSERVICE od 2007 r.

Wróć