Patryk Dzienis

Aplikant rzecznikowski, słuchacz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej.

Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych z dziedziny mechaniki, mechatroniki i budowy maszyn.

We współpracy z rzecznikami patentowymi prowadzi badania patentowe i waliduje patenty europejskie na terenie Polski.

Ukończył Mechanikę i Budowę Maszyn na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W swoich pracach dyplomowych wykonywał analizy inżynierskie z wykorzystaniem programów CAD/CAE.

 Doświadczenie zawodowe zdobywał poprzez praktyki i staże w działach inżynierskich firm zajmujących się lotnictwem i energetyką, produkcją części dla przemysłu samochodowego oraz produkcją maszyn rolniczych i komunalnych.

 W POLSERVICE od 2017 r.

Wróć