Teresa Kuczyńska

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się sprawami związanymi z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki  oraz prawa ochronnego na wzory użytkowe w dziedzinie mechaniki i mechatroniki, zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, jak i zagranicznymi urzędami patentowymi.

Specjalizuje się konstrukcji urządzeń mechanicznych oraz aparatury procesowej, techniki inżynierskiej i procesów technologicznych.

Absolwentka Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej, o specjalności Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja Elektroniczna Aparatura Medyczna. W latach 1981-1985 zatrudniona jako konstruktor w Ośrodku Badawczo Rozwojowym.

Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI), Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i epi.

 W POLSERVICE od 1985 r.

Wróć