Teresa Szlagowska-Kiszko

Rzecznik patentowy (od 1994 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej o specjalności technologia nieorganiczna - technologia i analiza materiałów półprzewodnikowych. W latach 1973-1992 zatrudniona w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym jako pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie techniki ultradźwięków.

W POLSERVICE od 1992 r.

Wróć