Zespół zajmuje się wynalazkami z zakresu chemii, biotechnologii, farmacji, chemii spożywczej, elektrotechniki, elektroniki, informatyki oraz ochroną nowych odmian roślin.

Andrzej Rosa

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw z zakresu elektroniki, elektrotechniki oraz informatyki w tym szeroko rozumianej inżynierii komputerowej zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, międzynarodowym (PCT) jak i zagranicznymi urzędami patentowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi. Opracowuje opinie i ekspertyzy oraz przeprowadza badania patentowe dotyczące m.in. czystości patentowej. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie budowania strategii firmy odnośnie tworzenia i zarządzania portfolio patentowym.

 

Więcej...

Sławomir Kotara

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki z dziedziny chemii i farmacji, zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, międzynarodowym (PCT) jak i zagranicznymi urzędami patentowymi.

Więcej...

Magdalena Anna Augustyniak

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy po zdanym europejskim egzaminie kwalifikacyjnym (EQE), zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Absolwentka wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Więcej...

Maciej Cieślak

Aplikant rzecznikowski. Doktor nauk chemicznych.

We współpracy z rzecznikami patentowymi prowadzi sprawy związane z ochroną własności przemysłowej w zakresie wynalazków z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii, zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym.

Więcej...

Monika Jadacka

Aplikant rzecznikowski.

Prowadzi sprawy związane z ochroną własności przemysłowej w zakresie wynalazków z dziedziny biotechnologii, chemii i farmacji zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym, we współpracy z rzecznikami patentowymi.

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Więcej...

Monika Kalinowska

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), dr nauk chemicznych.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością chemia fizyczna.

Więcej...

Marta Kawczyńska

 

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy po zdanym europejskim egzaminie kwalifikacyjnym (EQE), zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony wynalazków z dziedziny biotechnologii, genetyki, farmacji i biomedycyny, zarówno w trybie krajowym, międzynarodowym (PCT), jaki i regionalnym, a także w sprawach związanych z dodatkowymi prawami ochronnymi (SPC).

 

Więcej...

Wojciech Marciniak

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w trakcie uzyskiwania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego.

Doktor nauk chemicznych, ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

Więcej...

Renata Piekarz

Rzecznik Patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną przedmiotów własności przemysłowej, głównie wynalazków i wzorów użytkowych, w tym redagowaniem opisów zgłoszeniowych, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów i praw ochronnych, m. in. w dziedzinie chemii, farmacji, medycyny, mechaniki i dziedzin pokrewnych.

Wykonuje badania stanu techniki i czystości patentowej, opracowuje opinie prawno-patentowe. Zajmuje się ogólnie doradztwem w sprawach własności przemysłowej.

Więcej...

Elżbieta Pietruszyńska

Polski i europejski rzecznik patentowy. Zawodowy Pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Specjalizuje się w sprawach związanych z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki w dziedzinie chemii i faramcji, zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, międzynarodowym (PCT) jak i zagranicznymi urzędami patentowymi.

Więcej...

Dariusz Rybarczyk

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy po zdanym europejskim egzaminie kwalifikacyjnym (EQE), zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

 

Specjalizuje się w sprawach związanych z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki w zakresie elektroniki, informatyki i telekomunikacji.

 

Więcej...

Krzysztof Szymczak

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Prowadzi sprawy związane z ochroną własności przemysłowej w zakresie wynalazków z dziedziny syntezy organicznej i chemii leków, zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym.

 

Więcej...

Józef Własienko

Rzecznik patentowy od 1999 r, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Prowadzi sprawy w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Więcej...

Ewa Wojasińska

Rzecznik patentowy od 1997 r. Europejski rzecznik patentowy. Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony wynalazków z dziedziny chemii, technologii chemicznej, przemysłu szklarskiego, gumowego i tworzyw sztucznych, farmacji, kosmetologii oraz środków ochrony roślin.

Więcej...