Andrzej Rosa

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw z zakresu elektroniki, elektrotechniki oraz informatyki w tym szeroko rozumianej inżynierii komputerowej zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, międzynarodowym (PCT) jak i zagranicznymi urzędami patentowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi. Opracowuje opinie i ekspertyzy oraz przeprowadza badania patentowe dotyczące m.in. czystości patentowej. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie budowania strategii firmy odnośnie tworzenia i zarządzania portfolio patentowym.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na Wydziale Cybernetyki ze specjalizacją inżynieria komputerowa. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Absolwent Podyplomowych Studiów "Prawo Nowych Technologii" organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując nad projektami z zakresu systemów mikrokomputerowych sterowanych głosem, w tym zdalnego sterowania komputerem za pomocą głosu m.in. w Instytucie Automatyki i Robotyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP).

W POLSERVICE od 2007 r.

Wróć