Anna Haznar

Europejski rzecznik patentowy po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (EQE), aplikant rzecznikowski.

Doktor inż. nauk fizycznych, ukończyła Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa o specjalności Inżynieria Molekularna oraz studia doktoranckie w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Odbyła także dwuletni podoktorski staż naukowy w Daresbury Laboratory, SRS, Wielka Brytania. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w branży IT oraz AGD, również jako rzecznik patentowy in-house.

Ukończyła kurs Europejskiego Prawa Patentowego organizowany przez Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) oraz odbyła praktyki w Europejskim Urzędzie Patentowym „PRAKTIKA INTERN 1” w Monachium.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw z zakresu fizyki, nanotechnologii, informatyki zarówno przed Europejskim Urzędem Patentowym, w ramach procedury PCT jak i zagranicznymi urzędami patentowymi, a także przed Urzędem Patentowym RP, we współpracy z rzecznikami patentowymi. Opracowuje opinie i ekspertyzy oraz przeprowadza badania patentowe dotyczące m.in. zdolności patentowej. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie budowania strategii firmy odnośnie tworzenia i zarządzania portfolio patentowym oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu IP.

W POLSERVICE od 2020 r.

 

Wróć