Elżbieta Pietruszyńska

Polski i europejski rzecznik patentowy. Zawodowy Pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Specjalizuje się w sprawach związanych z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki w dziedzinie chemii i farmacji, zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, międzynarodowym (PCT) jak i zagranicznymi urzędami patentowymi.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego - w ramach pracy dyplomowej prowadziła badania adsorpcji lotnych związków organicznych i wody na węglowych sitach molekularnych w Zakładzie Fizyki i Radiochemii.
Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej przy Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi).

W POLSERVICE od 1997 roku.

Wróć