Józef Własienko

Rzecznik patentowy od 1999 r, europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 
Prowadzi sprawy w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie z pracy inżynieryjnej i naukowo-badawczej w przemyśle w latach 1977-2008.

Ukończył Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie prawa własności przemysłowej.

W POLSERVICE od 2008 r.

Wróć