Krzysztof Szymczak

Aplikant rzecznikowski.

We współpracy z rzecznikami patentowymi prowadzi sprawy związane z ochroną własności przemysłowej w zakresie wynalazków z dziedziny syntezy organicznej i chemii leków, zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym.

Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie oraz w przemyśle farmaceutycznym.

W POLSERVICE od 2017 r.

Wróć