Leokadia Płotczyk

Rzecznik patentowy od 1990 r. Europejski rzecznik patentowy. Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych i prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych wynalazków z dziedziny chemii oraz uzyskiwaniem dodatkowych praw ochronnych (SPC). Posiada również bogate doświadczenie we wnioskach o uprawomocnienie patentów europejskich na terenie Polski.

Ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowe Studium Prawa w Wyższej Europejskiej Szkole Prawa i Administracji. Doświadczenie naukowe i badawcze z pracy w przemyśle w latach 1967-1976. W latach 1976-1995 ekspert, a następnie główny specjalista w Urzędzie Patentowym RP. Od 1985 r. do 1995 r. członek Komisji Spornej i Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym. Były biegły sądowy w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.

Zatrudniona w POLSERVICE od 1995r.

Członek  Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).

Wróć