Maciej Cieślak

Aplikant rzecznikowski.

We współpracy z rzecznikami patentowymi prowadzi sprawy związane z ochroną własności przemysłowej w zakresie wynalazków z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii, zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym.

Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: chemia biomedyczna. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w trakcie studiów jako współwykonawca projektów naukowych w Katedrze Chemii Biomedycznej UG oraz w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Odbył staże naukowe w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Aktywny członek COST Action Nano2Clinic (Cancer Nanomedicine - from the bench to the bedside), grupy skupiającej osoby związane z nanomedycyną i innowacyjnymi terapiami.

Laureat programu mentoringowego TopMinds zrzeszającego naukowców, przedsiębiorców, a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji. Działał w strukturach Polskiego Towarzystwa Chemicznego będąc członkiem zarządu w Sekcji Studenckiej (2 lata jako Wiceprzewodniczący). Koordynator projektu Science Policy oraz polski delegat w European Young Chemists' Network (EYCN).

W POLSERVICE od 2020 r.

Wróć