Magdalena Anna Augustyniak

Rzecznik Patentowy, europejski rzecznik patentowy po zdanym europejskim egzaminie kwalifikacyjnym (EQE), zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Absolwentka wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.
Odbyła studia na kierunku Biotechnologia w zakresie biotechnologii przemysłowej. Prowadziła prace badawcze w Laboratorium Inżynierii Biomedycznej nad otrzymywaniem pokryć na stentach naczyniowych uwalniających leki.
Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz kurs "Basic training course on European Patent Law" organizowany przez Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI). Odbyła praktyki w Europejskim Urzędzie Patentowym „PRAKTIKA INTERN 1” w Berlinie oraz „PRAKTIKA INTERN 2” w Hadze.

Zatrudniona w POLSERVICE od 2007 r.

Wróć