Marta Kawczyńska

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy po zdanym europejskim egzaminie kwalifikacyjnym (EQE), zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony wynalazków z dziedziny biotechnologii, genetyki, farmacji i biomedycyny, zarówno w trybie krajowym, międzynarodowym (PCT), jaki i regionalnym, a także w sprawach związanych z dodatkowymi prawami ochronnymi (SPC).

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. Doświadczenie naukowo-badawcze zdobyła z zakresu medycyny molekularnej. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz kurs Europejskiego Prawa Patentowego organizowany przez Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI). Odbyła staże PRAKTIKA INTERN w Departamencie Badań Patentowych oraz w Izbie Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w Monachium.

Pełni obecnie następujące funkcje: członka Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej - Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI), członka Rady Okręgowej Okręgu Mazowieckiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP). Jest także członkiem European Patent Institute (epi) oraz członkiem stowarzyszenia European Practitioners in Intellectual Property (Union-IP).

Wróć