Monika Jadacka

Aplikant rzecznikowski.

Prowadzi sprawy związane z ochroną własności przemysłowej w zakresie wynalazków z dziedziny biotechnologii, chemii i farmacji zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym, we współpracy z rzecznikami patentowymi.

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Ukończyła studia o specjalności biologia molekularna na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadziła prace naukowo-badawcze na studiach doktoranckich w Oddziale Nauk o Żywności, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła będąc współwykonawcą w projekcie rozwojowym w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie, jak również w trakcie odbytych staży naukowych, między innymi w IATA, w Walencji, w Hiszpanii. Prowadziła prace również w dziedzinie badań klinicznych nad nowymi lekami i terapiami.

W POLSERVICE od 2019 r.

Wróć