Renata Piekarz

Rzecznik Patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną przedmiotów własności przemysłowej, głównie wynalazków i wzorów użytkowych, w tym redagowaniem opisów zgłoszeniowych, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów i praw ochronnych, m. in. w dziedzinie chemii, farmacji, medycyny, mechaniki i dziedzin pokrewnych. Wykonuje badania stanu techniki i czystości patentowej, opracowuje opinie prawno-patentowe. Zajmuje się ogólnie doradztwem w sprawach własności przemysłowej.

Absolwentka wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej. Odbyła studia na kierunku Technologia Chemiczna w zakresie Chemii Surfaktantów i Układów Zdyspergowanych. Ukończyła Studium Analityki Chemicznej na Politechnice Wrocławskiej, Podyplomowe Studium Chemii Kosmetycznej na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP).

W POLSERVICE od 2018 r.

 

 

Wróć