Sławomir Kotara

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z opracowaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem patentów na wynalazki z dziedziny chemii i farmacji, zarówno w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, międzynarodowym (PCT) jak i zagranicznymi urzędami patentowymi.

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością chemia analityczna. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2003-2008 pracował w przemyśle farmaceutycznym, w laboratorium farmakologiczno-biologicznym.

W POLSERVICE od 2008 r.

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP).

Wróć