Wojciech Marciniak

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w trakcie uzyskiwania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego.

Doktor nauk chemicznych, ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

Staż podoktorski na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, Niemcy, od 2005 do 2006. W latach 2006-2008 pracował jako specjalista w dziale badawczo rozwojowym w przemyśle farmaceutycznym.

Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył praktyki w Europejskim Urzędzie Patentowym „PRAKTIKA INTERN 1” w Monachium oraz „PRAKTIKA INTERN 2” w Hadze.

W POLSERVICE od 2008 r.

Wróć