Anna Skup

Radca prawny i rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych oraz w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed  Urzędem Patentowym RP, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także  w postepowaniach przed sądami powszechnymi  w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji . 

Sporządza i opiniuje  projekty umów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła aplikację sądową i w 2003 r. złożyła egzamin sędziowski. Od 2006 r. wpisana na listę radców prawnych.

Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2005 - 2007 pracowała w Departamencie Prawnym Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W POLSERVICE od 2007 r.

Wróć