Anna Stopińska-Ślefarska

Rzecznik patentowy (od 1983 r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Kierownik Działu Znaków Towarowych w latach 1992 – 2018. Od 2005 r. pełniła funkcje Członka Zarządu, a w grudniu 2018 r. została wybrana Prezesem Zarządu.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Pracę w POLSERVICE rozpoczęła w Dziale Patentów, zajmując się sprawami ochrony patentów krajowych za granicą.

Przez wiele lat specjalizowała się w ochronie i dochodzeniu praw do znaków towarowych oraz prowadzeniem spraw spornych. Obecnie doradza polskim i zagranicznym klientom w sprawach wyboru strategii działania, uzyskania, licencjonowania i ochrony ich znaków towarowych za granicą. 

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowe Studium Prawa w Wyższej Europejskiej Szkole Prawa i Administracji.

Ukończyła szkolenie dla mediatorów w zakresie rozwiązywania sporów z dziedziny własności intelektualnej organizowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI), UNION, członkiem założycielem LES Poland. W latach 2004-2017 była  członkiem Rady (Council Member) Europejskiego Stowarzyszenia Znaku Wspólnotowego (ECTA). Obecnie należy do Komitetu ds. Członków i Dyscypliny (Membership and Disciplinary Committee) tego Stowarzyszenia. Jest również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA), uczestnicząc w pracach jej komitetów nieprzerwanie od 2004 r. Obecnie należy do Komitetu ds. Znaków Sławnych i Powszechnie Znanych (Famous & Well-Known Marks Committee). Wielokrotnie uczestniczy jako prelegent i moderator w konferencjach organizowanych przez te organizacje.

W POLSERVICE od 1977 r.

 

Wróć