Bartosz Krakowiak

Polski i europejski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

W POLSERVICE od 2002 r. Przed objęciem w 2018 r. funkcji Członka Zarządu współkierował Działem Znaków Towarowych Kancelarii oraz koordynował prace Sekcji Prawnej.

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem, licencjonowaniem oraz ochroną praw do znaków towarowych i wzorów oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w działaniach antypirackich. Uczestniczy również w sporach patentowych. Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi. Współpracuje z organami administracji celnej oraz organami ścigania.

 Pełni szereg funkcji w międzynarodowych i krajowych organizacjach zajmujących się ochroną własności intelektualnej:

  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Znaków Towarowych (INTA): Członek Zarządu (Board of Directors), członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Świadczeń (Compensation & Benefits Committee), członek Komitetu Praktyki Urzędów ds. Znaków Towarowych (Trademark Office Practices Committee); w latach 2016-2019 Przewodniczący Podkomitetu na Europę i Azję Środkową Komitetu ds. Legislacji i Regulacji (Legislation & Regulation Committee); w latach 2014-2015 Przewodniczący Komitetu ds. Zwalczania Towarów Podrobionych (Anticounterfeiting Committee), wcześniej przewodniczył jego Podkomitetowi na Unię Europejską;

  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI): Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej - Polskiej Grupy Narodowej AIPPI oraz członek Komitetu ds. Znaków Towarowych (Standing Committee - Trademarks);

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych (PIRP): Wiceprzewodniczący Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego oraz Wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej;
  • Europejskie Stowarzyszenie Znaków Towarowych (ECTA): Członek Komitetu ds. Zwalczania Towarów Podrobionych (Anticounterfeiting Committee).

Jest wykładowcą na aplikacji rzecznikowskiej, wykładowcą i moderatorem na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz autorem publikacji z zakresu prawa znaków towarowych.

Wielokrotnie wyróżniany w prestiżowych rankingach branżowych (WTR 1000, MIP IP STARS, WIPR Leaders). W 2016 r. otrzymał nagrodę INTA za wkład w rozwój prawa znaków towarowych (INTA Volunteer Service Award for the Advancement of Trademark Law). W 2018 r. odznaczony honorową odznaką Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych. Laureat nagrody ILO Client Choice Award w kategorii Własność Intelektualna - Znaki Towarowe w 2018 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Special Module on Community Trademarks na Uniwersytecie w Alicante, Hiszpania.

Wróć