Karolina Stępień

Aplikantka rzecznikowska.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym własności przemysłowej, w szczególności w sprawach związanych z uzyskiwaniem, ochroną, przenoszeniem i dochodzeniem praw do znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, jak również Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Austriackiego UJ (we współpracy z Uniwersytetem w Wiedniu), a także Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

W POLSERVICE od 2019 r.

Wróć