Lidia Żochowska-Walczak

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem i ochroną praw do znaków towarowych w Polsce i za granicą. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Ochrony Własności Przemysłowej (WIPO), oraz sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi. Posiada duże doświadczenie w zakresie badań znaków towarowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Prawa Angielskiego i Europejskiego (University of Cambridge Board of Continuing Education). Uczestniczyła w szkoleniu dla mediatorów w zakresie rozwiązywania sporów z dziedziny własności intelektualnej organizowanym przez WIPO w Genewie. 
 
Pracę zawodową rozpoczęła jako ekspert w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP. 

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).

W POLSERVICE od 1997 r.

Wróć