Maryla Przybysz

Zajmuje się utrzymywaniem ochrony znaków towarowych i aktualizowaniem ich stanu prawnego, w szczególności przygotowywaniem wniosków o przedłużenie ochrony i wniosków o odnotowanie zmian stanu prawnego (cesja, zmiana nazwy, zmiana adresu) dotyczących znaków towarowych, w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego RP.

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), specjalizacja Ekonometria i Statystyka.

W POLSERVICE od 1981 r.

Wróć