Michał Maracewicz

Polski i europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie spraw związanych z uzyskiwaniem, ochroną i przenoszeniem praw do znaków towarowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Jego specjalnością są zagadnienia związane z domenami internetowymi i ochroną oznaczeń w sieci Internet.

Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Special Module on Community Trademarks na Uniwersytecie w Alicante, Hiszpania.
 

Jest członkiem Professional Affairs Committee w Stowarzyszeniu ds. Znaków Towarowych Wspólnoty Europejskiej (European Communities Trade Mark Association - ECTA) oraz Europejskiego Zespołu Doradczego spółki Corsearch (Corsearch European Advisory Board).

W POLSERVICE od 2002 r.

Wróć