Karolina Pyszków

Adwokat - członek Izby Adwokackiej w Warszawie .

W Kancelarii zajmuje się sprawami spornymi i postępowaniami sądowymi w zakresie zagadnień dotyczących naruszania praw wyłącznych oraz praw autorskich. Reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. Prowadzi postępowania przed sądami administracyjnymi. Występuje również w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych z zakresu własności intelektualnej. Przygotowuje opinie prawne oraz projekty umów.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim, prawie cywilnym i karnym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Studiowała także Germanistykę na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpracuje z POLSERVICE od 2010 roku.

 

Wróć