Wojciech Trybowski

Radca prawny i adwokat

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie konkurencji, prawie autorskim, prawie handlowym i cywilnym, prawie mediów.

Sporządza i opiniuje projekty umów z klientami, zajmuje się przygotowywaniem pozwów i innych pism procesowych oraz windykacją wierzytelności Kancelarii. Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne.

Bogate doświadczenie zawodowe  zdobył w obsłudze prawnej wielu firm krajowych i zagranicznych, w tym w dziale prawnym telewizji TVN i w telewizji publicznej oraz orzekając w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym - Głównej Komisji Arbitrażowej.

Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Regionalnej Rozgłośni Radiowej Polskiego Radia RDC.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych: w zakresie prawnej problematyki handlu zagranicznego(Uniwersytet Warszawski), prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego oraz prawa konkurencji organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studium prawa angielskiego i europejskiego (University of Cambridge) oraz prawa amerykańskiego.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) - członek Zarządu Polskiej Grupy Narodowej Stowarzyszenia.

W POLSERVICE od 1986 r.

Wróć