Anna Łastowiecka-Dobosz

Zajmuje się analizą rynku, przygotowaniem i wdrażaniem strategii marketingowych oraz promocją firmy w kraju i za granicą.

Więcej...

Gabriela Kowalczyk

Odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu Zarządu i jego organizację.

Więcej...

Olga Kózka

Zajmuje się organizacją codziennej pracy Zarządu, asystuje w jego działaniach oraz przygotowuje niezbędne zestawienia i raporty. 

Więcej...