Anna Łastowiecka-Dobosz

Zajmuje się analizą rynku, przygotowaniem i wdrażaniem strategii marketingowych oraz promocją firmy w kraju i za granicą.
Ściśle współpracuje z Zarządem w zakresie przygotowania i negocjacji umów z klientami.
Bierze udział w przygotowaniu wycen postępowań finansowanych z funduszy publicznych oraz zlecanych przez klientów biznesowych.
Zajmuje się monitorowaniem i windykacją należności.
Ukończyła szkolenie dotyczące prawa zamówień publicznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe zdobyte w pracy w międzynarodowych korporacjach.
Absolwentka studiów ekonomicznych  w zakresie analizy rynku i marketingu w Szkole Głównej Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
W POLSERVICE od 2008 roku.

Wróć