Olga Kózka

Zajmuje się organizacją codziennej pracy Zarządu, asystuje w jego działaniach oraz przygotowuje niezbędne zestawienia i raporty. 
Do jej zadań należy zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentacji oraz redagowanie pism służbowych.
Nadzoruje pracę użytkowników systemu komputerowego Patrycja służącego wspomaganiu pracy kancelarii rzeczniowskich. Jest odpowiedzialna za aktualizację bazy informacyjno-adresowej firmy.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zespołowej, szczególne zdolności organizacyjne i interpersonalne.
W POLSERVICE  od 1982r.

Wróć