Nasza kancelaria zapewnia kompleksową usługę w zakresie prowadzenia badań różnych przedmiotów własności przemysłowej, takich jak wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe oraz znaki towarowe.

Badanie zdolności patentowej, ochronnej lub rejestrowej pozwala ocenić szanse danego rozwiązania na uzyskanie prawa wyłącznego.

Badanie czystości patentowej, ochronnej lub rejestrowej pozwala na sprawdzenie, czy korzystanie z danego rozwiązania nie stwarza ryzyka naruszenia praw wyłącznych właściciela patentu, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

Specjalizujemy się również w badaniach zdolności rejestracyjnej znaków towarowych oraz w doradztwie przy dobieraniu oznaczeń dla firm, produktów i usług.

Przy badaniach zdolności i czystości patentowej, a także przy badaniu zdolności rejestracyjnej znaków towarowych korzystamy zarówno z ogólnodostępnych, jak i komercyjnych baz danych.