Oferujemy usługi doradcze w zakresie budowania strategii firmy odnośnie:

  • tworzenia i zarządzania portfolio chronionych rozwiązań własnych firmy, w tym wyboru właściwej formy i zakresu terytorialnego ochrony wyników prac badawczo-rozwojowych
  • komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych
  • ustalenia i analizy stanu prawnego rozwiązań i ewentualnych kolizji na danych rynkach przy realizacji wdrożeń nowych rozwiązań własnych firmy, w tym również poprzez ich wprowadzanie na rynek w drodze sprzedaży licencji lub praw wyłącznych, jako dawcy technologii
  • pozyskiwania rozwiązań i technologii od podmiotów zewnętrznych, w tym analizy i ustalenia ich stanu prawnego i uprawnień dawcy technologii, jak również doradztwa w zakresie właściwego zabezpieczenia interesów biorcy technologii na wybranych rynkach

We współpracy z wyspecjalizowanymi agencjami oferujemy również usługi w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na zwiększenie innowacyjności i rozwój dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.