Oferujemy usługi związane z ochroną nowych odmian roślin w kraju i na terenie Unii Europejskiej w zakresie:

  • zgłaszania do ochrony nowych odmian roślin
  • przygotowywania dokumentacji wniosków oraz dokonywania zgłoszeń nowych odmian roślin dla uzyskania wyłącznego prawa do odmiany i/lub wpisu do rejestru odmian
  • monitorowania badania zgłoszonych odmian roślin (w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych), niezbędnego dla uzyskania rejestracji
  • monitorowania terminów i wnoszenia opłat za badanie i ochronę
  • przygotowywania umów, w tym umów licencyjnych i przenoszących prawa związane z nowymi odmianami roślin