Sporządzamy opinie prawne i ekspertyzy dotyczące poszczególnych przedmiotów własności intelektualnej, obejmujące w szczególności zakres efektywnej ochrony tych praw oraz ryzyko ewentualnych kolizji.